Wat doen wij

Groene st(r)oom

A&U Energie zal niet-recycleerbaar afvalhout en houtstof omzetten in groene warmte (stoom) en groene stroom (elektriciteit). De warmte gaat naar de nabijgelegen bedrijven Unilin en Agristo. De stroom wordt gebruikt door Unilin zelf en deels op het net geplaatst.

Meer dan hernieuwbare energie

Uiteraard is de productie van hernieuwbare energie belangrijk. Maar A&U Energie doet meer dan dat. Het biedt in eerste instantie de oplossing voor een bestaand afvalprobleem. Het afvalhout is namelijk afkomstig van Belgische containerparken en sloopwerken. Die lokale aanvoer zorgt bovendien voor een kleine ecologische voetafdruk.

Zuiveren van de houtafvalstroom

Het niet-recycleerbaar afvalhout is nog niet klaar voor verdere verwerking. Het bevat nog teveel andere materialen. Stenen, metalen en non-ferrometalen zoals aluminium en inox worden er gescheiden van het afvalhout in de houtreiniging. De schroothandelaar recycleert de metalen volledig. De stenen gaan naar de bouwsector, om te hergebruiken als funderingskoffer.

500 ton per dag

Het zuivere niet-recycleerbare afvalhout en houtstof wordt opgeslagen in grote silo’s. Zij bevatten tot 4.000 ton afvalhout. Dat lijkt erg veel, maar is nodig als je weet dat er dagelijks 500 ton verwerkt wordt in de groene energiecentrale.

Verbranding en stoomproductie

Vanuit de opslagsilo’s gaat het niet-recycleerbaar afvalhout naar de verbrandingsruimte. Onderaan de ketel ligt een zandlaag van 840°C. Zodra het afvalhout in het zand terecht komt, verbrandt het. Het zand geeft de warmte door aan het water dat door buizen in de ketelwand stroomt. De stoom wordt verder opgewarmd en drijft in een volgend stadium de stoomturbine aan, die op zijn beurt een generator aandrijft, voor de productie van groene elektriciteit.

Groene energie voor de industrie

Een gedeelte van de stoom gaat via een ondergronds buizennet naar het nabijgelegen Agristo. Een ander deel van de stoom wordt via een bovengronds buizennet naar Unilin-Bospan gebracht. De gecondenseerde stoom keert terug naar A&U Energie voor een volgende cyclus.

Restproducten opnieuw in de keten

Na de stoomturbine wordt de stoom terug omgezet in water en opnieuw in de buizen gepompt. De assen van de verbranding krijgen een tweede leven als toeslagstof bij de aanmaak van beton of asfalt. De gekoelde en gezuiverde rookgassen worden gecontroleerd afgevoerd via de schouw. Met uiteraard een continue meting en monitoring van de uitstoot.

© COPYRIGHT 2019 A&S ENERGIE | A&U ENERGIE
Powered by