De cirkel rond

Bij A&S Energie en A&U Energie zit de circulaire economie in de genen. Uiteraard begint alles bij het beperken van afvalhout. Door processen te optimaliseren is de reststroom minimaal. Het afvalhout wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Is dit niet mogelijk, dan wordt het gerecycleerd tot grondstof voor nieuwe spaanplaten. Enkel het niet-recycleerbaar afvalhout wordt verwerkt tot groene stroom. Zo maken we de cirkel rond en gaat er geen afvalhout verloren. Bovendien worden de reststoffen maximaal hergebruikt.

Niet alleen sluiten we de laatste schakel van de levenscyclus van het afvalhout, maar we gaan nog verder. Zo vangen we alle regenwater op in grote opslagtanks, om hiermee stoom te produceren. Op deze manier beperken we ook onze ecologische voetafdruk. De kleine hoeveelheid afvalwater die geproduceerd wordt, wordt niet geloosd, maar volledig benut in het productieproces. Dit maakt ook de cirkel rond in onze waterhuishouding.